Банк «Рыночные Технологии»

Банк Рыночные Технологии логотип


Полное наименование Публичное акционерное общество "Банк Рыночные Технологии"

Номер лицензии 258

Город Киев

Головной офис 04073, г. Киев, ул. Фрунзе, д. 109/2

Телефоны: (38044) 468-21-26  (38044) 230-04-43

Адрес сайта    www.bankrt.com.ua

Дополнительная информация   Название банка по-украински: Ринкові Технології (Публічне акціонерне товариство «Банк Ринкові Технології»).

Справка
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" зареєстроване Національним банком України, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі банків за № 335 від 13 вересня 2010 р. (Юридична особа зареєстрована Подільською районною у місті Києві Державною адміністрацією 09 вересня 2010 року за адресою: 04073, м. Київ, вул.. Фрунзе, буд. 109/2, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 602234, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців – 1 071 102 0000 027287, код за ЄДРПОУ – 37176171). Банк має ліцензію Національного банку України № 258 від 13 вересня 2010 року на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно з дозволом № 258-2 Національного банку України від 08 грудня 2010 р. та додатком до дозволу № 258-2 від 09 червня 2011 року, банк має право здійснювати банківські операції, визначені пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», згідно з додатком до цього дозволу, а саме «операції з валютними цінностями»; «емісія власних цінних паперів»; «організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів»; «здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андерайтинг)»; «перевезення валютних цінностей та інкасація коштів»; «операції за дорученням клієнтів або від свого імені: за інструментами грошового ринку; з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; з фінансовими ф’ючерсами та опціонами». Статутний капітал Банку становить 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів) гривень та розподілений на 120 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 грн.
Метою створення Банку є забезпечення стабільних показників прибутковості акціонерного капіталу шляхом отримання прибутку від надання кожному клієнту повного комплексу найсучасніших банківських продуктів та послуг.

Місією Банку є задоволення потреб суспільства у банківських послугах високої якості шляхом постійного впровадження новітніх досягнень в області інформаційних технологій, удосконалюванні бізнес-процесів і підвищенні рівня сервісу.

Місія є основою позиціонування Банку на ринку банківських послуг. Банк планує сформувати імідж банківської установи, що надає високоякісне обслуговування на ринку фінансових послуг, як з точки зору сервісу, так і з точки зору професійності персоналу. Банк є універсальною банківською установою, яка планує надавати повний спектр банківських послуг різноманітному колу клієнтів.


В статье использованы материалы сайтов:  http://www.bankrt.com.ua/    http://www.banki.ua/


Комментариев нет:

Отправить комментарий