Банк «Даниэль»

Банк Даниэль логотип


Полное наименование Публичное акционерное общество «Коммерческий банк «Даниэль»

Номер лицензии 210

Город Киев

Головной офис Украина, 01033, г. Киев, ул. Саксаганского, д. 3а  Телефон: (38044) 536-01-83

Адрес сайта     www.danielbank.kiev.ua

О банке
Банк «Даніель» було створено у листопаді 2003 року за рішенням Загальних зборів Засновників та зареєстровано Національнім банком України 27.11.2003р., реєстраційний номер 289.

З метою виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків і розмірів статутного капіталу», відповідно до рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Комерційний банк «Даніель» (протокол № 16 від 02.12.2008р.), 12.06.2009 р. ТОВ «Комерційний банк «Даніель» здійснив процедуру реорганізації шляхом перетворення у Відкрите акціонерне товариство «Комерційний банк «Даніель».

Спеціалізація банку - банк функціонує як універсальний.

Органами управління банку є Загальні збори Акціонерів банку, Спостережна рада банку та Правління банку.

Статутний капітал Банку становить 66 412 006,06 (Шістдесят шість мільйонів чотириста дванадцять тисяч шість) гривень 06 копійок і сформований за рахунок власних коштів Акціонерів, одержаних від реалізації 6 641 200 606 простих іменних акцій.


В статье использованы материалы сайта http://www.danielbank.kiev.ua


Комментариев нет:

Отправить комментарий